top of page

DATELE DVS. ÎN RELAtIA CU Bivolul Advertising
Bivolul Advertising acorda o importanta deosebita confidentialitatii datelor dvs. ti de aceea, dorim sa va informam în mod transparent asupra datelor cu caracter personal pe care le colectam, în ce scopuri le utilizam ti drepturile pe care le aveti în legatura cu datele dvs..
Datele dvs. personale ne ajuta sa dezvoltam oferte personalizate si avantajoase. Pentru a fi mereu la curent cu acestea, va invitam sa va exprimati optiunea cu privire la comunicarile comerciale:

•Apel la numarul 0723 195 603

Dorim sa va asiguram ca securitatea datelor ti conformitatea cu legislatia în vigoare privind protectia datelor reprezinta o prioritate pentru noi. Astfel, încercam sa avem un dialog cât mai deschis cu dvs. ti sa va oferim toate informatiile de care aveti nevoie în sectiunile de mai jos.

CE DATE COLECTEAZA Bivolul Advertising
Ce sunt datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal se refera la orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, informatii care pot duce, in mod singular sau prin combinarea mai multor date, la identificarea persoanei respective, in mod direct sau indirect. Date cu caracter personal pot fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau alte elemente specifice, proprii identitatii unei persoane, atat din punct de vedere fizic cat si comportamental, economic, cultural sau social.

Ce date colecteaza Bivolul Advertising?

Bivolul Advertising poate colecta si prelucra date cu caracter personal transmise de persoane fizice care solicita o oferta de produse sau servicii sau care incheie un contract cu Bivolul Advertising. In cazul persoanelor juridice, Bivolul Advertising colecteaza si utilizeaza datele personale apartinand reprezentantilor legali, imputernicitilor sau altor persoane desemnate ca persoane de contact in relatia cu Bivolul Advertising.De asemenea, Bivolul Advertising poate colecta date personale furnizate de orice persoana fizica care solicita furnizarea de informatii privind produsele si serviciile Telekom, remedierea unor defectiuni sau deranjamente sau date ale persoanelor de contact desemnate in vederea livrarii, instalarii, furnizarii de informatii sau pentru desfasurarea oricaror alte activitati in legatura cu furnizarea serviciilor Bivolul Advertising.Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, in functie de modalitatea in care alegeti sa comunicati cu noi: telefonic, prin intermediul postei electronice, prin utilizarea website-ului www.bivolul.ro sau prin comunicarea datelor dvs. personalului nostru din teren.

Categorii de date utilizate de Bivolul Advertising

In functie de relatia sau interactiunea pe care o aveti cu Bivolul Advertising, putem prelucra date precum:

- Date de identificare, facturare si date de contactIn functie de serviciile prestate, datele pe care le putem colecta si prelucra sunt cele de identificare, cele de facturare si date de contact precum: nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate si alte date din actul de identitate, adresa de e-mail, numar de telefon, profesie/functie detinuta, adrese de domiciliu / facturare / instalare servicii / livrare produse, informatii bancare (date privind cardul bancar, contul IBAN, daca este necesar pentru efectuarea unei plati la achizitia unui produs sau in cazul platii unei facturi).Aceste date sunt necesare pentru incheierea si executarea contractului, instalarea, activarea si furnizarea serviciilor, livrarea echipamentelor, facturare si incasare si orice alte activitati care tin de derularea contractului cu Bivolul Advertising. Transmiterea acestor date este necesara furnizarii serviciilor Bivolul Advertising. In lipsa acestor informatii, Bivolul Advertising nu va putea presta catre dvs. serviciile solicitate.

- Date comerciale: Bivolul Advertising poate colecta cu ocazia derularii contractelor de servicii informatii comerciale precum valoarea facturilor sau a incarcarilor in cazul serviciilor pre-platite, istoricul platilor, preferinte pentru plata facturilor, in vederea facilitarii executarii contractului.

- Date de localizare: In functie de serviciile furnizate, Bivolul Advertising poate avea acces la date care sa indice localizarea dvs., insa fara utilizarea locatiei GPS. De exemplu, atunci cand telefonul mobil sau alt echipament este conectat la internet, datele referitoare la locatie care sunt generate ar putea fi: puncte de acces WIFI, identificator celula de retea. Aceste date de localizare sunt generate in special de echipamentele de telecomunicatii mobile, pentru a permite functionarea acestora.Bivolul Advertising va putea utiliza datele de localizare si in scopul desfasurarii activitatilor de marketing, insa numai cu consimtamantul dvs. exprimat in prealabil.


ÎN CE SCOPURI SUNT UTILIZATE DATELE DVS. DE CATRE Bivolul Advertising

Bivolul Advertising poate colecta, prelucra si pastra datele dumneavostra in vederea indeplinirii unora sau mai multe dintre urmatoarele scopuri:Achizitionarea de produse si servicii si derularea contractului cu Bivolul Advertising Datele pe care Bivolul Advertising le colecteaza, prelucreaza si pastreaza in acest scop sunt, in mare parte, date cu caracter personal necesare pentru derularea mai multor operatiuni necesare in vederea achizitionarii de produse, furnizarii serviciilor si derularii contractului cu Bivolul Advertising, cum ar fi:
- Pregatirea, negocierea si transmiterea de oferte

- Instalarea, activarea si furnizarea serviciilor, evolutia, starea comenzilor si livrarea echipamentelor / produselor achizitionate

- Facturarea serviciilor si incasarea platilor

- Contactarea sau informarea in legatura cu orice problema legata servicii

- Intocmirea, derularea si administrarea unui contract, in functie de tipul de servicii pentru care ati optat

- Verificarea si recuperarea debitelor, inclusiv pentru cesiuni de creanta

- Furnizarea de servicii de continut si servicii accesorii / suplimentare

Îmbunatatirea serviciilor si produselor oferite

Datele cu caracter personal pe care Bivolul Advertising le colecteaza si prelucreaza in acest scop pot fi necesare pentru urmatoarele:
- Crearea si/sau imbunatatirea aplicatiilor care au ca rol facilitarea gestionarii serviciilor oferite de Bivolul Advertising (de ex. My Account)

- Cercetare de piata, statistica, urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului consumatorului

- Gestionarea volumului si a modului de utilizare a produselor / serviciilor

- Evaluarea produselor si serviciilor oferite

Marketing

Bivolul Advertising utilizeaza datele personale, inclusiv cele de trafic si de localizare precum si datele colectate privind profilul de utilizator al serviciilor, pentru a transmite oferte de produse si servicii oferite de Bivolul Advertising sau de partenerii sai, adaptate nevoilor dvs., numai daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens.Datele personale ne ajuta sa stim care sunt asteptarile si nevoile dvs. cu privire la serviciile pe care vi le oferim. Astfel, va vom include in campaniile noastre promotionale, veti fi la curent cu evenimentele organizate de noi sau in colaborare cu partenerii nostri si veti putea beneficia de oferte personalizate si de cele mai noi tehnologii.Pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si beneficii, va puteti exprima oricand optiunea de a primi comunicari comerciale, astfel:
- In cazul persoane fizice si juridice: prin completarea Formularului de acord de prelucrare a datelor in scop de marketing disponibil pe www.bivolul.ro in sectiunea Contact, 

Optiunile de marketing vor fi activate in maxim 30 de zile de la primirea acestora. Dupa exprimarea consimtamantului dvs., Bivolul Advertising va putea transmite comunicari comerciale prin orice mijloc de comunicare: e-mail, telefonic, SMS, posta sau alte canale specifice.Pentru activitatile de publicitate desfasurate in mediul online, va rugam accesati Politica de Cookie-uri.Verificarea bonitatii, solvabilitatii si prevenirea fraudei. Procesul de evaluare a bonitatii si a gradului de risc de datorii si de frauda poate implica luarea de decizii automate, pe baza profilului de risc al dvs. Luarea deciziilor automate este necesara pentru incheierea, executarea si modificarea contractului incheiat cu Bivolul Advertising. Decizia automata se bazeaza pe analiza datelor personale prelucrate in scopul determinarii bonitatii dvs., pe baza carora vi se stabileste un grad de risc. In functie de gradul de risc determinat, serviciile oferite de Bivolul Advertising pot fi conditionate sau nu de plata unui depozit sau de furnizarea unor informatii sau documente suplimentare. Va rugam consultati sectiunea „Drepturile dvs.” pentru mai multe detalii privind drepturile dvs. in contextul luarii de decizii automate.In evaluarea riscului de datorii si de frauda.In vederea detectarii si prevenirii reclamatiilor referitoare la furtul de identitate, Bivolul Advertising aplica proceduri de verificare a identitatii si pastreaza informatii in acest sens in scopul folosirii ca mijloc probator.


CE MASURI DE SECURITATE A ADOPTAT Bivolul Advertising PENTRU A VA PROTEJA DATELE?

Bivolul Advertising acorda o importanta deosebita protectiei datelor dvs. si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate care sunt revizuite si adaptate periodic pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste masuri se numara:
- Implementarea si revizuirea periodica a politicilor, procedurilor si instructiunilor de lucru destinate securizarii prelucrarii datelor cu caracter personal

- Instruirea periodica si sistematica a tuturor angajatilor care prelucreaza date cu caracter personal

- Limitarea accesului la datele cu caracter personal in conformitate cu principiile din politica generala de securitate („nevoia de a sti”, „nevoia de a vedea” etc.)

- Accesul securizat la aplicatiile si fisierele care contin date cu caracter personal

- Implementarea unor solutii tehnice pentru securizarea comunicatiilor care includ date cu caracter personal

- Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, copiere pe suport extern, tiparire, scanare etc.) si blocarea tentativelor de transfer neautorizate

- Implementarea unor solutii tehnice pentru asigurarea disponibilitatii datelor cu caracter personal in sistemele informatice utilizate

- Criptarea comunicarilor ce contin date cu caracter personal


CUI POT FI COMUNICATE SAU TRANSFERATE DATELE DVS. DE CATRE Bivolul Advertising?

Bivolul Advertising poate comunica sau transfera datele cu caracter personal ale dvs. in conditiile in care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor sau executarea contractului, pentru a asigura un interes legitim al Bivolul Advertising sau pentru indeplinirea unei obligatii legale, catre urmatoarele categorii de destinatari:
- Companii care presteaza servicii in numele Bivolul Adevrtising (colaboratori si agenti implicati in furnizarea serviciilor sau comercializarea/livrarea produselor)

- Societati de recuperare creante

- Societati ce ofera servicii de tip posta/curierat

- Furnizori de software si/sau echipamente

- Alti subcontractanti ai Bivolul Advertising

- Furnizori de servicii de call-center si asistenta clienti

Autoritati publice care au dreptul legal de a solicita astfel de informatii, precum Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, instante de judecata sau arbitrale, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale.

Companiile destinatare care prelucreaza date cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorasi prevederi legale astfel incat transferul in aceasta zona geografica ofera garantiile necesare de protectie. Cu toate acestea, daca pentru aducerea la indeplinire a contractului va fi necesar transferul datelor cu caracter personal catre destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu ofera un grad de protectie adecvat, Bivolul Advertising se va asigura ca transferul datelor dvs. va fi insotit de garantii corespunzatoare, cum ar fi incheierea unor contracte care vor include clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal dezvoltate de catre Comisia Europeana, iar in cazul transferurilor catre Statele Unite ale Americii, certificarea EU-US Privacy Shield.

 

CÂT TIMP SUNT PASTRATE DATELE DVS. DE CATRE Bivolul Advertising?
Ca regula generala, Bivolul Advertising prelucreaza datele dvs. cu caracter personal: 
(i) pe toata perioada executarii Contractului, 
(ii) ulterior incetarii Contractului, pentru o perioada de 3 ani, 
(iii) ulterior expirarii perioadei de 3 ani, in cazul in care pastrarea Datelor Personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta.
Datele cu caracter personal colectate in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat dumneavostra, insa nu mai mult de 3 ani de la data incetarii Contractului sau, in cazul in care aveti incheiate mai multe contracte, de la data incetarii ultimului contract incheiat cu Bivolul Advertising.


CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVEtI CU PRIVIRE LA DATELE COLECTATE DE CATRE Bivolul Advertising?
Bivolul Advertising va permite exercitarea drepturilor prevazute de legislatia in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
- Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Bivolul Advertising, de a obtine confirmarea faptului ca prelucreaza sau nu datele dvs.

- Dreptul de acces la datele dvs. si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date, categoriile de destinatari sau destinatarii acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora

- Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor personale nu mai este necesara, atunci cand va retrageti consimtamantul sau in alte cazuri prevazute in mod expres de legislatia in domeniu dupa experirarea perioadei de retentie (a se vedea sectiunea Cat timp sunt pastrate datele dvst)

Dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand nu este afectata relatia contractuala sau indeplinirea obligatiilor de catre oricare dintre parti

- Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, in mod gratuit in anumite situatii permise de lege (de exemplu atunci cand prelucrarea datelor personale are ca temei interesul legitim al Bivolul Advertising), inclusiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Persoana vizata are posibilitatea de a isi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti inainta catre Bivolul Advertising o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul Bivolul Advertising. De asemenea, puteti completa si trimite Formularul pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibil in sectiunea privind prelucrarea Datelor Personale de pe www.bivolul.ro.Retragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketingRetragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketing poate avea loc in orice moment, astfel:
- In cazul persoanelor fizice si juridice: prin recompletarea Formularului de acord pentru prelucrarea a datelor www.bivolul.ro in sectiunea Prelucrarea Datelor, sau aeland la 0723 195 603.

In ambele cazuri, retragerea consimtamantului isi va produce efectele in termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

 

DE UNDE COLECTEAZA Bivolul Advertising DATELE DVS.?
In general, Bivolul Advertising colecteaza datele in mod direct, dar si prin persoane imputernicite sa presteze servicii pentru Bivolul Advertising, de la terti diversi, in cazul in care v-ati exprimat acordul pentru transferul de date, sau de pe mediile online, prin Cookie-uri pentru care puteti consulta politica noastra speciala disponibila pe site-ul www.bivolul.ro.In cazul clientilor persoane juridice, reprezentantul legal sau imputernicitul in relatia cu Bivolul Advertising este responsabil pentru datele personale pe care le ofera cu privire la alte persoane (angajati, utilizatori ai serviciilor contractate etc.) si are obligatia de a informa aceste persoane cu privire la scopul transmiterii.

bottom of page